Backofenrösti_680px

Ein Backofenrösti mit Tomaten und Mozzarella